Termes i condicions de les entrades

VERSIÓ: Maig 2014

 

 1. Com a agent de venda d'entrades autoritzat, Ticketmaster Spain SAU ven entrades en nom del Promotor que és qui organitza l'esdeveniment i per tant aquest respon d'aspectes tals com a condicions de visibilitat, comoditat, acústica, accessibilitat…

 2. No es permet la devolució de l'import d'entrades prèviament adquirides. La impossibilitat d'assistir a una actuació o un error en realitzar l'adquisició no seran motius vàlids per procedir a la devolució. Només es podran cancel·lar entrades i procedir a la seva devolució sempre que Ticketmaster Spain SAU rebi ordre expressa del Promotor a aquest efecte i que sol produir-se en casos com a cancel·lacions, canvis de dates…

 3. La revenda il·legal (o intent de revenda il·legal) d'una entrada constitueix una causa per a la confiscació o cancel·lació d'aquesta entrada sense reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.
  Una entrada no podrà utilitzar-se per a publicitat, promocions, concursos o apostes, tret que l'empresa promotora de l'esdeveniment concedeixi una autorització formal per escrit. L'ús de les marques comercials o de qualsevol altre propietat intel·lectual de Ticketmaster Spain SAU estarà també subjecte al consentiment exprés de Ticketmaster Spain SAU.

 4. Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d'inici de la venda de les entrades tals com a canvis de dates, local, artistes, cancel·lacions… competeixen única i exclusivament al Promotor de l'esdeveniment. Una vegada coneguts, Ticketmaster Spain SAU enviarà un missatge electrònic a l'adreça d'email indicada pels usuaris en el moment de la compra indicant els mateixos. Ticketmaster Spain SAU també informarà d'aquests canvis en el seu web perquè els usuaris i compradors estiguin convenientment informats.

 5. Aquesta entrada s'emet d'acord amb les normes i regulacions del recinte i del Promotor de l'esdeveniment. Tots els detalls estan disponibles en la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d'aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte inacceptable que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret al recinte o al Promotor de l'esdeveniment a expulsar a l'usuari del recinte.

 6. L'empresa no es farà responsable de cap pèrdua o robatori d'entrades.

 7. Queda prohibit l'ús no autoritzat d'equips fotogràfics o d'enregistrament. Es podran destruir les cintes o pel·lícules obtingudes. També poden estar prohibits els làsers, telèfons mòbils, gossos (excepte gossos guia) i el menjar i beguda del client.

 8. El Recinte, el Promotor d'esdeveniments i Ticketmaster Spain SAU no es fan responsables de cap pertinença personal.

 9. Els portadors d'entrades donen el seu consentiment a l'enregistrament de vídeo i de so com a part del públic.

 10. Les entrades poden restringir-se a un nombre màxim per persona, per targeta de crèdit i, per a alguns esdeveniments, per família. En cas de realitzar compres contravenint aquesta norma en cas d'existir, l'empresa es reserva el dret a cancel·lar les entrades comprades que sobrepassin aquest nombre sense previ avís.

 11. Tots aquests termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola i qualsevol conflicte derivat de qualsevol transacció amb Ticketmaster Spain SAU estarà subjecte únicament a la jurisdicció dels Tribunals Espanyols.

 12. Qualsevol de les clàusules anteriors que sigui nul·la o fora contraria a la Llei, es tindrà com no posada, restant les altres en vigor i amb plena eficàcia per a les parts.