Política de privacitat

VERSIÓ: Maig 2012

TICKETMASTER I L’USUARI

QUÈ FEM AMB LES DADES DE L’USUARI?

ELS DRETS DE L’USUARI

SEGURETAT DE LES DADES

EL MEU TICKETMASTER

COMUNICACIONS COMERCIALS

VULL MODIFICAR EL MEU PERFIL O DONAR-ME DE BAIXA

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES, IP I GOOGLE ADSENSE

ATENCIÓ AL CLIENT

MENORS

 

TICKETMASTER I L’USUARI

A Ticketmaster ens importa la seguretat dels nostres usuaris. Per això, n’hem de garantir i protegir la privacitat.

Ticketmaster és un servei de compra on-line, disponible les 24 hores del dia, en el qual es poden adquirir còmodament des de l’ordinador entrades per a tota mena d’espectacles i esdeveniments a través d’internet.

A través de www.ticketmaster.es, Ticketmaster ofereix un servei de venda anticipada d’entrades per tal de facilitar al públic i als usuaris l’adquisició d’entrades, i en gestiona la distribució en nom i per compte del promotor.

Ticketmaster Spain, SAU (en endavant, Ticketmaster) és una societat anònima espanyola amb NIF A60905486, inscrita com a societat anònima al Registre Mercantil de Barcelona, tom 45069, foli 0186, full b-133269, inscripció 39, i amb domicili social al carrer de Pallars, 193, planta 10a de Barcelona.

La política de privacitat que presentem pot variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o als criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per aquest motiu que Ticketmaster es reserva el dret de modificar la política de privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que hi hagi vigents en el moment d’accedir a www.ticketmaster.es.

Tant l’accés als llocs web de www.ticketmaster.es com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts inclosos seran de responsabilitat exclusiva de qui ho faci. Per tant, l’ús que es pugui fer de la informació, les imatges, els continguts i/o els productes ressenyats i accessibles a través del web estan subjectes a la legalitat aplicable, tant en l’àmbit nacional com internacional, com també a les Condicions generals d’aquest lloc web i als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals són els responsables d’aquest accés i ús correcte. Els usuaris estan obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb el respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estiguin concebuts. Ticketmaster no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, per dany emergent o lucre cessant, derivats del mal ús dels serveis o continguts fet pels usuaris o tercers.

QUÈ FEM AMB LES DADES DE L’USUARI?

Pel sol fet de visitar el web, els usuaris no han de facilitar cap informació personal ni estan obligats a fer-ho.

Per accedir a determinades funcionalitats del lloc web, com ara fer compres, rebre informació sobre esdeveniments, espectacles, promocions, etc., cal que l’usuari ens faciliti les dades personals. En facilitar-nos aquesta informació, ens garanteix alhora que les dades proporcionades responen a la seva verdadera identitat i que són actuals i completes.

Per a la consecució de la prestació del servei requerit per l’usuari, Ticketmaster pot comunicar les dades i la informació imprescindible de l’usuari a les empreses associades a l’esdeveniment, com recintes i promotors, si és necessari que aquestes empreses es posin en contacte amb l’usuari o bé li proporcionin informació sobre l’esdeveniment o espectacle per al qual l’usuari ha adquirit una entrada.

L’usuari registrat a Ticketmaster pot accedir a la plataforma de serveis de compra d’entrades a través del lloc web www.ticketmaster.es, com també a través de llocs web de tercers, empreses o promotors associats amb Ticketmaster per dotar als usuaris d’un servei de distribució òptim de compra d’entrades.

Dins de la plataforma virtual de Ticketmaster només tenen validesa la Política de privadesa i les Condicions generals de Ticketmaster.

L’usuari pot reconèixer la plataforma de Ticketmaster fàcilment pels símbols externs, la marca, el logotip, etc., i beneficiar-se de totes les prerrogatives com a usuari registrat. En qualsevol cas, l’ús de la plataforma virtual de compra d’entrades de Ticketmaster per tercers no suposa la comunicació ni la cessió de cap dada. En tots aquests casos i en d’altres possibles, Ticketmaster no compartirà cap dada de caràcter personal sense el consentiment de la persona afectada, excepte per a les comunicacions lògiques que s’hagin de portar a terme per acomplir el servei, limitant aquesta comunicació a la finalitat que la justifiqui.

La informació de les bases de dades es pot fer servir per identificar els usuaris i per fer estudis estadístics interns dels usuaris registrats.

S’informa als usuaris que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades que conté www.ticketmaster.es tenen caràcter voluntari, ja que la negativa de facilitar les dades demanades pot comportar la impossibilitat d’accedir als serveis que les requereixin. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es demanin, s’informa als usuaris del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades. Els camps marcats amb un asterisc (*) dels formularis que l’usuari ha d’emplenar són estrictament necessaris per atendre la seva petició, i la inclusió de la resta de dades és voluntària.

Les dades financeres recopilades es fan servir per autoritzar i facturar els productes i serveis. En el moment de fer la compra al lloc web, l’usuari dóna el consentiment perquè les dades personals i/o financeres es proporcionin a tercers, si cal, per processar les transaccions que faci amb nosaltres, com empreses de targetes de crèdit, bancs i empreses que gestionen l’enviament en nom nostre. Aquest fet també implica l’intercanvi d’informació amb altres empreses i organitzacions per a la protecció contra el frau i la reducció del risc del crèdit. Tret del que s’indica anteriorment, Ticketmaster no compartirà les dades financeres amb tercers sense el consentiment previ de l’usuari.

En el procés de registre de les transaccions de targetes de crèdit, tota la informació confidencial que s’envia al nostre web està xifrada i, per tant, protegida per tercers. L’enviament d’aquesta informació sensible es fa a través del protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layer), que xifra la informació enviada abans que ens arribi per protegir-la de tercers.

Les dades de caràcter personal que ens facilita l’usuari d’una manera voluntària s’incorporen a un fitxer el titular del qual és Ticketmaster i es fan servir per gestionar l’alta com a usuari, comunicar-li els diversos esdeveniments que li poden interessar i les promocions de Ticketmaster, i també, si és el cas, per informar-lo del procés de compra. Així mateix, la informació de les bases de dades pot ser utilitzada per identificar els usuaris i per fer estudis estadístics dels usuaris registrats.

Ticketmaster no revelarà la informació personal que ens proporcioni l’usuari en aquest lloc web a tercers, tret de quan ho exigeixi la legislació vigent, per ordre judicial o per una autoritat competent, o també en el cas que s’hagi de comunicar les dades indispensables per raó lògica de la prestació del servei o es demanin expressament, amb el previ consentiment de l’usuari.

Totes les dades proporcionades a través de correu electrònic o de formularis electrònics es tractaran segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, tindran el caràcter confidencial per al personal de Ticketmaster que gestioni aquesta informació.

Ticketmaster, com a responsable d’aquest fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de caràcter personal facilitada per l’usuari.

ELS DRETS DE L’USUARI

L’usuari té dret a accedir a les seves dades, a rectificar-les si són errònies, a oposar-se’n al tractament i a donar-se de baixa dels serveis de Ticketmaster.

Ticketmaster demana, al mateix moment de la recollida de dades, el consentiment de l’usuari per rebre informació, publicitat, comunicacions comercials via electrònica sobre productes o serveis relacionats amb l’activitat i les iniciatives de Ticketmaster. Al mateix moment de la recollida de dades, l’usuari pot manifestar el seu desig de rebre comunicacions comercials o oposar-se’n. A més, en tot moment l’usuari pot modificar el perfil i les preferències personals al compte d'El meu Ticketmaster.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-se a Ticketmaster Spain, SA per correu postal i adjuntant còpia del document nacional d’identitat al carrer de Pallars, 193, planta 10a, 08005 de Barcelona (Ref. Protecció de dades), contactant amb nosaltres als formularis que posem a la teva disposició i/o a través del correu electrònic legal@ticketmaster.es.

SEGURETAT DE LES DADES

El sistema de venda d’entrades fa servir un servidor segur i l’última tecnologia en encriptació. Un servidor segur garanteix la privacitat de les dades que es transmeten per internet. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL.

Què és un servidor segur?
Un servidor segur garanteix la privacitat de les dades que es transmeten per internet. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol SSL, l’estàndard utilitzat actualment per la indústria de la seguretat. A internet, la seguretat és el resultat de la comunicació entre un navegador que suporti el protocol SSL i un servidor que suporti el mateix protocol. Qualsevol versió dels navegadors suporta aquest protocol.

Com funciona el protocol SSL?
Funciona d’una manera senzilla, encriptant les dades que s’envien mitjançant el sistema d’encriptació RSA quan està situat en una zona segura d’un navegador. El navegador Netscape o Explorer, col•laborant amb el servidor segur, encripta les dades de manera que si un individu en el procés de transmissió aconsegueix apropiar-se’n, no les podrà llegir ja que no disposa de la clau necessària.

Què és el certificat de seguretat?
El certificat de seguretat el concedeix una entitat certificadora: la Certification Authority. Aquesta entitat concedeix el certificat després d’haver controlat la configuració correcta del procés d’encriptació (SSL) i haver comprovat les dades de l’empresa sol•licitant. El certificat de servidor segur es concedeix a una entitat les referències de la qual han estat comprovades per assegurar que qui rep les dades encriptades és, efectivament, qui les ha de rebre.

Com puc saber que un servidor és segur?
Totes les pàgines que demanen informació personal (nom, adreça, etc.) i les dades de la targeta de crèdit són pàgines segures. Encara que no hi hagi el cadenat a la part inferior dreta del navegador (perquè les nostres pàgines estan dividides en marcs, algun dels quals –com el que conté el bàner superior– no són segurs), es pot comprovar la seguretat de les nostres pàgines clicant la icona de la part superior d’aquesta pàgina, que garanteix la seguretat del servidor i l’ús d’un certificat amb el màxim grau d’encriptació (128 bits).

Qui certifica la seguretat d’aquest servidor?
El nostre servidor SSL està certificat per Thawte.

EL MEU TICKETMASTER

El meu Ticketmaster és una eina de www.ticketmaster.es que permet a l’usuari crear un compte personal, guardar dades per a la pròxima visita, consultar les entrades pendents d’imprimir, gestionar la informació, modificar detalls del compte, recuperar la contrasenya o donar-se de baixa del sistema.

Per registrar-se a El meu Ticketmaster, l’usuari ha de triar una contrasenya que posteriorment li serà confirmada per e-mail. L’usuari ha de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades per accedir com a usuari registrat, atès que són de caràcter personal i confidencial, i és el responsable de l’ús que en faci una tercera persona a qui l’usuari les hagi facilitat.

Per obtenir més informació sobre aquest servei, cal clicar aquí.

COMUNICACIONS COMERCIALS

Ticketmaster ha de demanar, al mateix moment de la recollida de dades, el consentiment de l’usuari per rebre informació, publicitat, comunicacions comercials via electrònica sobre productes o serveis relacionats amb l’activitat i les iniciatives de Ticketmaster i/o del promotor, etc. Al mateix moment de la recollida de dades, l’usuari pot manifestar el seu desig de rebre comunicacions comercials o oposar-se’n. A més, en tot moment l’usuari pot modificar el perfil i les preferències personals al compte d’El meu Ticketmaster. Així mateix, també es pot donar de baixa d’aquest servei seguint les instruccions que hi ha al peu del cos de les comunicacions electròniques.

Ticketmaster no fa servir tècniques d’spamming i només tracta les dades que l’usuari transmet a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o de missatges de correu electrònic.

Tant el tractament de les dades de caràcter personal com l’enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i també a la normativa que la desenvolupa i a qualsevol altra normativa aplicable.

VULL MODIFICAR EL MEU PERFIL O DONAR-ME DE BAIXA

L’usuari es pot donar de baixa del sistema sempre que ho vulgui. Només ha d’accedir a l’apartat El meu Ticketmaster i introduir l’e-mail i la contrasenya per iniciar la sessió. Quan hi hagi accedit, ha de seleccionar la pestanya “Dades” i clicar el botó “Donar-se de baixa”.

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENLLAÇOS

Ticketmaster no es fa responsable dels webs que no li són propis als quals es pot accedir a través d’enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web que no és propi es fa per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Ticketmaster no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle que no formi part del web de Ticketmaster ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o del mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’un vincle, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar un vincle, tant en el moment de connectar-se al web de Ticketmaster com en el moment d’accedir a la informació d’altres webs des del web de Ticketmaster.

Tot això, sense perjudici que Ticketmaster s’esforci per prevenir aquesta mena d’incidències i actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar qualsevol enllaç que remeti o recomani qualsevol activitat o informació il•lícita o susceptible de lesionar béns o drets de tercers, des del moment que en tingui coneixement efectiu.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES, IP I GOOGLE ADSENSE

El nostre web utilitza cookies per a millorar el web i proporcionar-te una millor experiència. Aquesta normativa explica com ho fem.

Qué és una cookie? 

Una cookie és un arxiu de text que conté una petita quantitat de dades. Es descarrega a través del dispositiu que utilitzes per a accedir al nostre web i s’emmagatzema en el disc dur d’aquest dispositiu.. Aquestes cookies tenen diferents utilitats, entre elles permet que el nostre web reconegui el teu dispositiu quan tornis a visitar-nos, assegurar que reps el contingut correcte i guardar informació com ara les preferències o serveis que ens hagis facilitat. 

Las balises web i arxius similars també tenen el mateix comportament. Utilitzem la paraula cookies en aquesta normativa per referir-nos a ttos els arxius que emmagatzemen informació d’aquesta manera..

Quines cookies utilitzem? 

Les cookies del nostre web es divideixen en quatre categories: 

Cookies essencials

Algunes cookies són essencials per al funcionament del nostre web. Per exemple, les cookies ens permeten identificar els usuaris de manera que puguin entrar en els seus comptes. Si decideixes no habilitar aquestes cookies, no podràs accedir al teu compte. 

Cookies de rendiment

Utilitzem cookies per a analitzar com els visitants utilitzen el nostre web i monitoritzar el rendiment del nostre webe. Això ens permet identificar problemes i solucionar-los ràpidament. Por exemple, podem utilitzar les cookies de rendiment per mantenir un registre de quines pàgines són les més populars. També pot ser que utilitzem les cookies de rendiment per mostrar enllaços a altres pàgines que creguem que et poder interessar basant-nos en les pàgines que has vist/consultat anteriorment.

Cookies de funcionalitat

Utilitzem cookies de funcionalitat per recordar les teves preferècnies. Per exemple, recordem els canvis que hagis fet en les preferències del teu compte. També podem utilitzar les cookies de funcionalitat per a oferir-te altres serveis com ara poder carregar arxius de vídeo en el nostre web.

Cookies de publicitat o seguiment

Tant nosaltres com els nostres anunciants externs utilitzem cookies per a oferir-te/mostrar-te anuncis que considerem rellevants i que poden ser del teu interès. Per exemple, si estàs consultant un artista o espectacle pot ser que vegis, anuncis sobre el mateix artista/espectacle o d’artistes/espectacles similars en el nostre web o altres indrets que visitis. 

Cookies de tercers

T’informem que hi ha terceres parts (per exemple, xarxes d’anunciants) que poden utilitzar cookies sobre les quals nosaltres no tenim cap control per oferir-te anuncis personalitzats.. Aquestes cookies probablement siguin de rendiment o de publicitat/seguiment. No tenim control sobre aquestes cookies de tercers i per obtenir més informació hauries de comprovar la política de privacitat i/o les cookies del tercer. 

Canvies les preferències del navegador

Pots canviar ls preferències del teu navegador per a limitar a quines cookies ha de permetre l’accés. Aquestes preferècnies les pots trobar en el menú “opcions” o “preferències” del teu navegador. 

Pots trobar més informació aquí, o en el menú “Ajuda” de tu navegador: 

Preferencias de cookies en Internet Explorer

Preferencias de cookies en Chrome

Preferencias de cookies en Firefox

Preferencias de cookies en Safari

No obstant, si canvies les preferències i bloqueges les cookies, algunes funcionalitats del nostre web quedaran anul·lades i no podràs treure tot el rendiment a les característiques del nostre web.

Més informació

Pots trobar més informació sobre cookies a: www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu. 

El nostre software i l’analitzador de trànsit del site fa servir cookies i seguiments d’IP que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com ara: data de la primera visita, nombre de visites, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. Tanmateix, l’usuari pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’internet, tot i que la capacitat d’utilitzar funcionalitats del lloc web pot minvar i no ésser compatible amb les necessitats de l’usuari.

ATENCIÓ AL CLIENT

Ticketmaster posa a disposició dels usuaris una secció d’Ajuda i atenció al client, on poden trobar resposta a les preguntes més freqüents.

Així mateix, també disposa de fulls de reclamacions oficials a la seu central de Ticketmaster, al carrer de Pallars, 193, planta 10a de Barcelona.

Si el client té cap dubte o li cal ajuda, es pot posar en contacte amb nosaltres. L’atendrem amb molt de gust.

MENORS

Es prohibeix l’accés a menors de 14 anys. Ticketmaster es podrà posar en contacte amb l’usuari en qualsevol moment perquè demostri la seva edat real mitjançant fotocòpia del DNI o equivalent. La no resposta en un termini determinat pot comportar el bloqueig o la cancel•lació del perfil. Si Ticketmaster té coneixement que un menor de 14 anys té un perfil, procedirà a bloquejar-lo o a eliminar-lo.